Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

  • Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

    Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

    OKYAY DERNEĞİ

Okyay Derneği

share on facebook  tweet  share on google  print  

Amacımız; Osmanlıda yaşanan sosyal hayatın nasıl olduğunu araştırmak, elde edilen bilgileri insanlarımız ile paylaşmak, bu güzelliklerin günümüzde de yaşanması için, her türlü teknik imkânları kullanarak çalışmaktır. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak. Onlara destek vermektir.

 

Son Eklenen Yazılar

Kaza ve Kader

Hayır ve Şer kavramları

Hayatımızı önemli ölçüde etkileyen bu kavramlar günümüzde çoğunlukla yanlış bilinmektedir. Bu yazımızda fazla yarıntıya girmeden konuyu kısaca irdelemek istiyorum. Başımıza gelen olaylar, hayatımızı olumlu veya olumsuz etkilemesine göre Kaza veya kader olarak değerlendirilir. Kader, herhangi bir etkimiz olmadan, bizi olumlu veya olumsuz etkileyen olaylardır. Geçmişi ve geleceği önceden bilen Allahû Teâlâ, başımıza gelecek olayları önceden bildiği için yaşayacağımız olayları kaderimize Eles bezminde yazmıştır. Bu olayları dünyada yaşarız. Bunlar Allah’tan tarafından takdir edildiği düşüncesi ile kader olarak değerlendirilir.

devamını oku

 

Hz. Peygamber Döneminde

Çağımızda Yaşanan İslam-2

Önceki yazımızda, çağımızda İslam’ın gerçek boyutları ile yaşanmadığı için Müslüman toplumlarında belaların eksik olmadığı, imtihanların yaşandığını söylemiş. Müslümanların varlık içinde yokluk çektiklerini iddiası ile dinimizin Hz. Peygamberimiz döneminde olduğu gibi yaşanabilmesi düşüncesi ile asr suresinde bahsi geçen kavramları incelemiştik. Bu yazımızda ise Nebi ve Resul kavramları ile tabiiyet ve hidayet konularındaki anlayış farklılıklarını inceleyip, Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız.  Önce Nebi resul kavramlarını görelim.

 

devamını oku

Hz. Peygamber döneminde

Çağımızda yaşanan İslam

Önceki bir yazımızda, İslam ülkelerinin başlarına gelen belaların İslam’ın yaşanmamasından kaynaklandığını yazmış, ayrıntıya girememiştik. Allah dostlarından öğrendiğimiz bu tespit ne dereceye kadar doğrudur. Bir haksızlık yapmış olmayalım. Bu konuyu İslam’ın temel kaynağı olan Kur’ân ayetleri ile izah etmeye çalışalım. İslam kelime anlamı Arapça “slm” fiil kökünden gelir. Barış, Sulh, sukûn, anlamındadır. Kelimenin başına, “elif” geldiğinde İslam olur, teslim anlamındadır. Arapça “mim” geldiğinde Müslim, teslim olmak, Müslüman teslim olan kişi, Müslimun teslim olanlar (Çoğul) anlamındadır. Görüldüğü gibi İslam teslim dinidir. Allah’ın emir ve yasaklarına teslim olmak. İnsan, Allah’ın emirlerine uygun hayat sürerse sahabe efendilerimiz gibi dünyada mutlu olur. Saadet asrı yaşanır. Ahirette cenneti bizzat hak eder. Şu ayetleri inceleyelim.

devamını oku

Savaş Hukuku diye bir şey kalmadı.

Yahudileri Ülkelerinden Kovan Avrupalılar Haklı imiş.

İlk çağlarda toplumlar birbiri ile savaşırken, asker olmayan sivillere zarar vermemek için kırsal alanlara çıkar, burada kozlarını paylaşırlarmış. Amaç Devlet yönetimi haricindeki insanlara zarar vermemek hassasiyeti gösterilirmiş. Selçuklunun son dönemlerinde Moğol orduları Anadolu’ya gelmiş. O zamana kadar görülmeyen şekilde hak hukuk tanımayan Moğollar, girdikleri yerlerde tarihi eser ve kütüphanelere çok zarar vermiş. O günlerde insan canının pek değeri olmasa da, savaşmayan kişilere fazla zarar verilmemesine özen gösterilirmiş.

devamını oku

Türk ve İslam Düşmanlarının Fitnelerine karşı

Birlik, Beraberlik ve Dayanışma

Dünya’da 57 bağımsız İslam devleti var. Nüfusu kalabalık olan Endonezya, Pakistan, Nijerya, Bengaldeş, Mısır, Türkiye ve İran’ın nüfuslarının toplamı yaklaşık bir milyar civarında, Diğer elli bağımsız devlet de yaklaşık 500 bin Hindistan, Rusya ve Çin gibi gayri müslim ülkelerdeki Müslüman nüfusların ilavesi ile iki milyara yaklaşan bir İslam toplumları var. Yedi milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 1/3 ini meydana getiriyoruz. Bu kadar büyük bir sosyal toplum olan İslam devletlerinin dünya’da hukuklarını savunan etkili bir kurumları yok.

devamını oku

Sayfa Ziyaret Sayacı
82.930