Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

  • Okyay Derneği

    Okyay Derneği

    Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

Okyay Derneği

share on facebook  tweet  share on google  print  

Amacımız; Osmanlıda yaşanan sosyal hayatın nasıl olduğunu araştırmak, elde edilen bilgileri insanlarımız ile paylaşmak, bu güzelliklerin günümüzde de yaşanması için, her türlü teknik imkânları kullanarak çalışmaktır.  Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak. Onlara destek vermektir. 

 

 

Son Eklenen Yazılar

 

Hak Mümin Kavramı

Gerçek Mümin olmanın Şartları 

 Kutsal kitabımızda hak (Gerçek) mümin kavramı var. Allah, sadece kâfirleri cezalandıracağını söylüyor. Biz de, hamd olsun bir İslam ülkesinde ve bir Müslüman ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik. İslam’ı elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Ancak, Cehenneme atılan bazı müminlerin, imanları kendilerini kurtaramamış. (Enam-158). Bu sebeple bizi cehennem’den kurtaracak gerçek mümin olmanın yolu nedir? Öğrenmek istiyoruz. Bu hususu kur’ânı kerimde aradığımızda, şu ayetler ile karşılaşıyoruz. Öncelikle şu ayetleri inceleyelim. 

 

devamını oku

İslam’da Cihat Kavramı
Cihat Savunmaya Yöneliktir.


İslami terimleri irdelemeye devam ediyoruz. Bu gün cihat kavramını açmaya çalışalım. Arapça kökenli olan Cihat, din uğruna yapılan savaş ve mücadele anlamında kullanılmaktadır. Batılılar Müslümanları cihatçı, mücadeleci olarak tanıtmaya çalışır. Çağımız teröristlerini İslam toplumlarına mal etmeye çalışırlar. Hâlbuki yüz yıl süren haçlı seferleri seferlerini unutuyorlar. Bağnaz batının haçlı seferleri bu gün de bir çeşitli şekilde devam ediyor.

 

devamını oku

 

Hikmet Kavramı
Yanlış bilinen Gerçekler.


Kutsal kitabımızda geçen, iyi bilinmeyen kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu gün Hikmet kavramını açmaya çalışalım. Bu kavram Kur’ânda, Kitap ve ilim kelimelerinden sonra gelir. Bu yüzden ilmin sonrası,  fizik ötesi bilgi olarak algılanır. Allah’ın bu kavram ile vermek istediği mesajı iyi anlamak için birkaç ayeti inceleyelim.

 

devamını oku

Delâlet’ten Kurtulmak.
Hidayete Ulaşmak.


Arap kökenli olan Delâlet, Türkçemizde iz ve işaret anlamında kullanıldığı gibi, doğru yoldan sapmak manasına da kullanılır. İslam literatüründe ise, Hidayetin zıddı, Hidayet’te olmamak manasına gelir. Hidayet ve Delalet kavramları kutsal kitabımızda üç yüzden fazla ayet’te geçmektedir. Bu kavramlar ile anlatılmak istenen mesajları idrak ettiğim kadarı ile paylaşmak istiyorum. Hayat kitabımız olan Kurân’ın ruhuna girebilmek için, bu hususların iyi bilinmesi gerekir.

 

devamını oku

1-Allah’a yakın olmaya çalışmak.

Âmenû Olmak.

Bu gün, hayat kitabımız olan Kur’ânı Kerim’in en önemli kavramı olan Sırat-ı Müstakim kavramı üzerinde durmak, dinimizin temel hedeflerinden biri olan, bu ifade ile verilmek istenen mesajı irdelemek istiyorum. Kutsal kitabımızın kalbi olan Fatiha süresinde, Allah’tan yardım talep edip, “Bizi sırat-ı Müstakim’e ulaştır.” Diyoruz. Sonra, bu yolun özellikleri açıklanıyor. Sonra, “Üzerlerine nimet verdiklerinin yolu” deniliyor. Bu yolun “Üzerlerine gadap duyulmuşların ve delâlet’te kalmışların yolu değil.” Mesajı veriliyor.

Sırat, Arapça yol demek. Müstakim ise istikamet üzere manasınadır. İkisi beraber “İstikamet üzere olan yol.” anlamı çıkıyor. Yol olduğuna göre bir yerlere ulaşan yol olduğu anlaşılıyor. Öyle bir yol ki, Allah’ın gadaplandığı, kızdığı, delâlette kalanların bulunmadığı, bir yol olduğu anlaşılıyor. Bu yolda olanlardan Allah’ın hoşnut olduğu, delâlet’in zıddı olan Hidayette olanların bulunduğu bir yol olduğu anlamı çıkıyor. Kutsal kitabımızda bu kavram çok kullanılıyor. Bu yol müminleri acaba nereye götürüyor? Araştırdığımızda şu mübarek ayet karşımıza çıkıyor.

 

devamını oku

Sayfa Ziyaret Sayacı
21.088