Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

Filistin Zulmü Ne Zaman Bitecek. İslam Âlemi Suskun.

Anasayfa » Güncel Olayların Yorumları » Filistin Zulmü Ne Zaman Bitecek. İslam Âlemi Suskun.
share on facebook  tweet  share on google  print  

Filistin Zulmü Ne Zaman Bitecek. İslam Âlemi Suskun.

"Güncel Olayların Yorumları" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

Filistin Zulmü Ne Zaman Bitecek.

 İslam Âlemi Suskun.

Filistin halkı, İsrail zulmü altında eziliyor. 1948 de İsrail’in kurulması ile Zulüm başladı. 75 senedir. Bu zulüm devam ediyor. ABD ve Birleşmiş Milletlerin yardımı ile kurulan İsrail, yıllardır Filistinlileri ülkelerinden kovuyor. Filistin toprakları gasp ediliyor. Bu Konuda, ABD ve Batı ülkeleri aralarında bir Haçlı-Hıristiyan birliği oluşturmalarına karşılık, İslam ülkeleri ve Filistinliler aralarında siyasi birlik ve beraberlik yok. Batının yaydığı fitne yüzünden hepsi birbiri ile uğraşıyor. Onun için Müslümanlar eziliyor.

Çağımızda Müslümanlar mazlum, her yerde eziliyorlar. Batı ülkeleri refah içinde yüzerken, İslam ülkeleri zengin yer altı kaynaklarına rağmen sefilleri yaşıyor. Hepsinin başında belaları var. Huzur içinde İslam devleti yok. Filistin gibi, Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Yemen’de sıcak savaş devam ediyor. Uzak ve orta doğu Müslümanları ülkelerinden kaçıyor. Mısır ve Arap ülkeleri batı ile ilişki kurarak onlardan yardım ve destek bekliyor. Bu sebeple Allah’ın yardımı alınamıyor. Batı da onların zenginliklerini sömürüyor.

Batının sömüremediği bir tek İslam ülkesi olan İran, ABD ve batının baskısı yüzünden o ülkede de huzur yok. ABD ve Batı, müttefikleri olan Türkiye’nin gelişmesini önlemek için Terör örgütlerini besleyip, donatıyor. Demokrasi, insan hakları gibi değerler, İslam ülkeleri için değil, sadece batının menfaatini korumak için çalışıyor. Bu hukuksuzlukları dile getiren günümüz Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan istenmiyor. Bu sebeple muhalefet ve terör örgütlerine destek veriliyor. Ekonomik Baskı yapılıyor.

Dünya bu halde iken, Filistin-Gazze sahil Şeridi yönetimini elinde bulunduran Hamas  el yapımı roketleri ile teknik üstünlükleri bilinen İsrail’e saldırdı. ABD Ajanları ile İsrail’in fanatik başbakanı Netanyahu’nun kritik siyasi pozisyonunu düzeltmek için Hamas’a yol verdiği söyleniyor. Fısıltı gazetesinin bu haberi doğru olabilir. Zira Hamas’ın saldırısının intihar olduğu açık. Şimdi Fanatik başbakan durumunu güçlendirdi. Gazze’yi tamamen boşaltıp ilhak etmek istediği çok açık. Böylece Hamas’tan tamamen kurtulacak, kahraman olacak.

Batı Şeria Filistin hükümeti ve sözde İslam devletleri bu durumu seyrediyor. ABD iki Uçak gemisini ile doğu Akdenize gönderdi. Böylece Türkiye ve İran’a gözdağı vermek, olaya müdahil olmalarını engellemek istiyor.  Avrupa birliği İsrail’i destekliyor. İslam ülkelerinden Türkiye hariç çıt yok. İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı ve Arap birliğinden de bir itiraz gelmiyor. Mısır ve Afrika Müslümanları zaten ABD ve Batıya bağımlı haldeler.

İsrail hükümeti kendilerini durduracak bir kuvvetin olmadığını düşüyor. Elleri ve ayakları bağlı masum Filistinlileri rahatça ezip kahraman olacaklarını düşünüyorlar. Yüce rabbimiz bu zulme katliama rıza göstermeyecek, masumlar ile evliyaların dualarına icabet edecektir. Zulüm ile abat olanın, akıbetinin berbat olacağını biliyorum. Bu durumda Filistin halkına düşen sabırdır. Diğer Müslümanlar da, önleyemedikleri bu zulme rıza göstermeden dik durmalarıdır. Allah’ın yardımı mutlaka gelecektir. İnşaallah.

30/RÛM-47: Ve lekad erselnâ min kablike rusulen ilâ kavmihim fe câûhum bil beyyinâti fentekamnâ minellezîne ecramû, ve kâne hakkan aleynâ nasrul mu’minîn(mu’minîne).

“Ve andolsun ki, senden önce onların kavmine resûller gönderdik. Böylece onlara beyyineler (kesin deliller) getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Mü'minlere yardım, Bizim üzerimize hak oldu.”

İslam ülkeleri ile Müslümanların tüm dünya’da ezilmelerinin tek sebebi İslam’ın yaşanmaması, Kur’ânın terk edilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu görüşe itiraz edenler olacaktır. Günümüzde Allah’ın kitabı okunuyor, fakat, Allah’ın emirleri uygulanmıyor. Kur’ânı kerim yerine, el yazması kitaplar ile amel ediliyor. İslam’ın teslim dini olduğu göz ardı ediliyor. Alllah’a teslim olan müminler dışlanıyor. Gerçek Allah dostlarına itibar edilmiyor. Münafık sahtekârlar baş tacı ediliyor. Bu sebeple Allah’ın yardımı alınamıyor. Varlık içinde yokluk yaşanıyor.

Bu sebeple Allah’ın Müslümanları bir şekilde uyarmak istediğini düşünüyorum. 2019 Pandemi salgınından bu yana dünya’da felaketler hiç eksik olmadı. Depremler, Söndürülemeyen yangınlar, sel felaketleri, kuraklık gibi türlü afetler yaşanıyor. Geçmiş senelerde de felaketler olurdu. Ama bu yıllarda niye arttı diye düşünen yok. Felaketlerin tabii sonucu olarak ekonomik sıkıntılar. Sıkıntıya düşen, aç kalan toplumlar var. Dünyanın dengesi bozuldu. Kutuplardaki buzullar eriyor. İklimler eskisi gibi değil. Barajlar doldurulamıyor. Dünya nimetleri adil paylaşılamıyor. Zengin, fakir arsındaki fark açıldı. Netice olarak yaşanan felaketlerin önü bir türlü alınamıyor.

30/RÛM-48: Allâhullezî yursilur riyâha fe tusîru sehâben fe yebsutuhu fîs semâi keyfe yeşâu ve yec’aluhu kisefen fe terel vedka yahrucu min hılâlih(hılâlihî), fe izâ esâbe bihî men yeşâu min ibâdihî izâ hum yestebşirûn (yestebşirûne).”

“O Allah'tır ki, rüzgârları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar. Ve onu kısımlara ayırır, bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu (yağmuru) isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.

Şahsi kanaatime göre, toplumlar silkinip, kendilerine gelmedikçe, günahları için tövbe edip Allah’a yönelmedikçe, bu felaketlerin duracağını sanmıyorum. Yukarıdaki ayette Allah, “ Müminlere yardım etmek üzerimize haktır.” Buyuruluyor. Bu felaketler yaşandığına göre, çağımız Müslümanlarının hak mümin olmadıkları anlaşılıyor. Bu olaylar Allah’ın imtihanıdır. Bu sınavı kazanmanın yolu Allah’a yönelmektir. Masum Müminlerin sahibi Allah’tır. Allah masumlara sahip çıkacaktır. Kimse Allah’ı yenemez. Zalimler yenilmeye mahkûmdur.

Uluslar arası kurumları kullanarak, Müslümanları sömürüp ezen ABD ve Birleşmiş milletler Güvenlik konseyinin değişmeyen üyeleri kendilerinden hesap sorulamayacağını zannediyor. Allah bir şekilde zalimlerden hesap soracaktır. 2019 Pandemi salgınında sadece ABD den milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Allah’ın vadi var. Nurunu tamamlayacaktır. Zulüm tüm dünyada bir şekilde sona erecek. İkinci saadet asri yaşanacak inşallah.

9/TEVBE-32: Yurîdûne en yutfîû nûrallâhi bi efvâhihim ve ye'ballâhu illâ en yutimme nûrehu ve lev kerihel kâfirûn (kâfirûne).

(Onlar) ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez.

9/TEVBE-33: Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirehu aled dîni kullihî ve lev kerihel muşrikûn(muşrikûne).

Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile (bu dîni) bütün dînler üzerine izhar etmesi (hak dîn olduğunu ispat etmesi) için gönderen odur.

61/SAFF-8: Yurîdûne li utfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn(kâfirûne).

Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır.

Hz. Peygamber döneminde müşrikler çok güçlü idi. Müslümanlara bu gün Filistin ve Gazze’de olduğu gibi yaptırım uygulanıyordu. Müslümanlar ticaret yapamıyor. Sıkıntı yaşıyorlardı.  Aç kaldılar. Fakat inançlarından taviz vermediler. Allah’ın yardımı geldiğinde Güçlü müşrikler yenildi. Şimdi de, Allah’ın yardımı geldiğinde yenilmez zannedilen ABD ve mağrur İsrail yenilecek ve hak yerini bulacaktır. İnşaallah. Yeter ki Müslümanlar Sabır ve birlik  ve beraberlik içinde Allah’a yönelip ona güvensinler.

3/ÂLİ İMRÂN-139: Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn (mu’minîne).

Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın! Eğer mü'min iseniz, üstün olan sizsiniz. Ayet’te görüldüğü gibi “Eğer mü’min iseniz “deniliyor. Ömnemli olan Mümin olmak.

İsrail’n bu açık zulmünü herkes görüyor. Doğuda ve batıda telin ediliyor. Fakat bu çoğunluğun feryadını dikkate alan yok. Bir avuç Fanatik Yahudi inançlarına göre, İsrail dünya hâkimiyetini ele geçirecek.  ABD ve Batının fanatik Protestan Evanjelisleri Cennete gideceklermiş. Bu sapık inançları yüzünden dünyayı ateşe atıyorlar. Onlar için vaat edilmiş topraklar olan Filistin topraklarında büyük İsrail kurulacakmış. Bu zulüm durmaz ise küresel bir dünya savaşı çıkabilir. Teknolojinin zirveye ulaştığı çağımızda çıkacak bir savaş, eskisi gibi olmaz. Fanatik terör devleti olan İsrail’in elinde Atom Bombası olduğu söyleniyor. Sıkışırlarsa kullanabilirler. O zaman felaketlerin önü alınamaz. Siyonist ve Evanjeliklerin sonu olur. Vesselam.

29 Ekim 2023

lutfitumturk@hotmail.com                                                                                                          Lütfi TÜMTÜRK

Kaynak : Lütfi TÜMTÜRK
Tür : Diğer Tarih : 4.11.2023
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Sayfa Ziyaret Sayacı
24.676